Эдгээр импорт, экспортын шинэ журамд анхаарлаа хандуулна уу!

Сангийн яамнаас жижиг, бичил үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд зориулсан орлогын албан татварын хөнгөлөлттэй бодлого гаргаж хэрэгжүүлсэн

Сангийн яам саяхан жижиг, бичил аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын хөнгөлөлттэй бодлогыг цаашид хэрэгжүүлэх тухай мэдэгдэл нийтэлж, 1 сая юаниас дээш боловч 3 сая юаниас хэтрэхгүй жижиг, бага ашиг орлоготой аж ахуйн нэгжийн жилийн татвар ногдох орлогыг тус хуульд оруулахыг санал болгов. татвар ногдох орлогоос 25%-иар бууруулсан.Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварыг 20% төлнө.

Хугацааны эцэст нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг буцаан олгох шинэ бодлого

Сангийн яам, Татварын ерөнхий газар хамтран 2022 оны дөрөвдүгээр сарын 1-нээс мөрдөж эхлэх "НӨАТ-ын буцаан олголтын бодлогын хэрэгжилтийг цаашид эрчимжүүлэх тухай зарлал"-ыг гаргажээ. Боловсруулах аж үйлдвэрийн салбарт нэмэгдсэн өртгийн албан татварын нэмэгдлийг сар бүр бүрэн буцаан олгох журамд хамрагдах боломжтой жижиг, бичил аж ахуйн нэгжүүд (үйлдвэр, худалдааны хувийн өрхийг оролцуулан), одоо байгаа жижиг, бичил үйлдвэрүүдэд нэг удаад буцаан олгоно."Үйлдвэрлэл", "Эрдэм шинжилгээ, техникийн үйлчилгээ", "Цахилгаан, дулаан, хий, усны үйлдвэрлэл, хангамж", "Програм хангамж, мэдээллийн технологийн үйлчилгээ", "Экологийн хамгаалалт, байгаль орчны засаглал", "тээвэр"-ийг "Тээвэр, агуулах ба шуудангийн салбар" Нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг хугацааны эцэст буцаан олгох бодлого, дэвшилтэт аж үйлдвэрийн салбарын бодлогын хамрах хүрээг өргөжүүлж, нэмэгдсэн өртгийн албан татварын нэмэгдүүлсэн хөнгөлөлтийг шаардлага хангасан үйлдвэрлэлийн аж ахуйн нэгжүүдэд сар бүр бүрэн буцаан олгох. , мөн үйлдвэрлэлийн болон бусад салбарын аж ахуйн нэгжүүдийн татварын үлдэгдэл хөнгөлөлтийг нэг удаа буцаан олгох.

НӨАТ-ын жижиг татвар төлөгчид НӨАТ-аас чөлөөлөгдөнө

Сангийн яам, Татварын ерөнхий газар хамтран Жижиг оврын НӨАТ төлөгчдийг НӨАТ-аас чөлөөлөх тухай зарыг гаргалаа."Мэдэгдэл"-д 2022 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс 2022 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд бага оврын нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөгчдийг 3 хувийн татвар ногдуулах борлуулалтын орлогоор нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх;НӨАТ-ын зүйлийн хувьд НӨАТ-ын урьдчилгаа төлбөрийг түр зогсооно.

Боомтын төлбөрийг бууруулах, нэгтгэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх

2022 оны хоёрдугаар сарын 24-ний өдөр Зам тээврийн яам, Үндэсний хөгжил, шинэтгэлийн хороо хамтран "Боомтын төлбөрийг бууруулах, нэгтгэх болон холбогдох бусад асуудлаар мэдэгдэл" гаргасан.Боомтын ашиглалтын гэрээний төлбөрт боомтын байгууламжийн аюулгүй байдлын төлбөрийг тусгах, эргийн боомтын нисгэгчийн хөлсийг чиглэл болгон бууруулах, хөлөг онгоцууд чирэх завь ашиглах эсэхээ бие даан шийдвэрлэх боломжтой хөлөг онгоцны хамрах хүрээг өргөтгөх зэрэг арга хэмжээг боловсруулж, дөрөвдүгээр сарын 1-нээс хэрэгжүүлэхээр болсон. , 2022. Компанийн ложистикийн зардал нь боомтын бизнесийн орчныг оновчтой болгоход түлхэц болно.

"БНХАУ-ын Гаалийн иж бүрэн баталгаат бүсийн захиргааны арга хэмжээ"-ний хэрэгжилт

Гаалийн ерөнхий газраас "БНХАУ-ын Гаалийн иж бүрэн баталгаат бүсийн захиргааны арга хэмжээ"-ийг 2022 оны 4 дүгээр сарын 1-нээс мөрдөж эхэлнэ. Энэхүү арга хэмжээ нь "БНХАУ-ын Гаалийн иж бүрэн баталгаат бүс"-ийн үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааны цар хүрээг оновчтой болгох, өргөжүүлэх, иж бүрэн баталгаат бүс дэх аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжих, санхүүгийн түрээс, хил дамнасан цахим худалдаа, фьючерсийн баталгаат хүргэлт зэрэг бизнесийн шинэ хэлбэр, шинэ загваруудыг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын ерөнхий татвар төлөгчдөд зориулсан тарифыг сонгон авах, туршилтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх тухай заалтуудыг нэмсүгэй.Бүсийн нутаг дэвсгэрт дахин экспортлогдоогүй аж ахуйн нэгжүүдийн үйлдвэрлэсэн хатуу хог хаягдлыг ахуйн хатуу хог хаягдлын холбогдох журмын дагуу зохицуулна гэж тодотгосон.Хадгалах, ашиглах, устгах зорилгоор бүсээс гадагш тээвэрлэх шаардлагатай бол журмын дагуу бүсээс гарах журмыг гаалийн байгууллагаар гүйцэтгэнэ.


Шуудангийн цаг: 2022 оны 5-р сарын 26-ны хооронд
  • facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube